Domnul MIHAIL DIMITRIU
profesor de matematică, informatică şi religie,
poet şi scriitor creştin,
este autorul cunoscutelor cărţi :

"GHIDUL CREŞTINULUI" (din care deja au apărut 5 ediţii)

  

"MÂNTUIREA" (din care deja au apărut 7 ediţii)

  

şi "CUVINTE DE LA DUMNEZEU"

  

Cartea MÂNTUIREA este menţionată şi la adresa următoare :
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/publicatii/BN_CAH/CAH%2022.pdf
unde se poate citi publicaţia "BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ", anul LVIII, nr. 22/2009,
apărută la Editura Bibliotecii Naţionale a Romaniei în luna iulie 2010,
care conţine o bibliografie elaborată pe baza publicaţiilor
din depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a Romaniei,
publicaţie unde la pagina 19, la poziţia nr. 46, prima de la subtitlul RELIGIE,
este cartea MÂNTUIREA, scrisă de către prof. Mihail Dimitriu

*
Dacă doriţi să vedeţi scurte prezentari ale cărţilor
"GHIDUL CREŞTINULUI"
"MÂNTUIREA"
şi "CUVINTE DE LA DUMNEZEU"
scrise de către Mihail Dimitriu
sau să citiţi câteva dintre capitolele cărţii "GHIDUL CREŞTINULUI"
vizitaţi :
http://ghidulcrestinului.go.ro
Cu siguranţă nu veţi regreta dacă veţi vizita acest site !